Rozumienie tekstów pisanych - Wybór wielokrotny (5)

Zapoznaj się z treścią zadania, a następnie wybierz poprawną odpowiedź wpisując A, B lub C do luki.


Dear Maya,
I’m really sorry, but I won’t be able to come to your party tomorrow. I feel awful. I’m afraid I’ve caught a cold. I have a fever, my head aches and I keep sneezing all the time. I don’t want anybody to get infected.
I hope you understand. Have fun and please, send me some photos!
Hugs,
Tina

Tina wrote this message to:
A. describe her cold symptoms
B. inform about something
C. invite Maya to a party

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone