Rozumienie tekstów pisanych - Wybór wielokrotny (1)

Zapoznaj się z treścią zadania, a następnie wybierz poprawną odpowiedź wpisując A, B lub C do luki.


Hello. Here’s the weather forecast for the weekend: Heavy rains are expected in the northern part of the country with temperatures reaching maximum 12 degrees. It’s going to be a bit warmer in the west and in the south: 14 to 16 degrees and without rain. As for the rest of the country: 14 degrees, strong winds and thunderstorms are possible on Sunday.

Choose the correct answer:
A. It’s going to rain in the whole country during the weekend.
B. Thunderstorms are expected in the western part of the country.
C. The lowest temperatures are going to be in the north of the country.

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone