Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - Cooking / website

Zapoznaj się z treścią zadania. Wysłuchaj nagrania, a następnie zdecyduj która odpowiedź: A, B czy C jest zgodna z treścią nagrania. Uzupełnij lukę wpisując A, B lub C.


Which is true about the website?
A. It offers a limited number of recipes.
B. There are no recipes for people with allergies.
C. The meals are quick to prepare.

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone