Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - The weather

Zapoznaj się z treścią zadania. Wysłuchaj nagrania, a następnie zdecyduj która odpowiedź: A, B czy C jest zgodna z treścią nagrania. Uzupełnij lukę wpisując A, B lub C.


What’s the weather going to be tomorrow?
A. sunny and warm
B. rainy
C. very cold and snowy

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone