Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - Siblings

Zapoznaj się z treścią zadania. Wysłuchaj nagrania, a następnie zdecyduj która odpowiedź: A, B czy C jest zgodna z treścią nagrania. Uzupełnij lukę wpisując A, B lub C.


Which is true?
A. Arguing with siblings is very uncommon.
B. It’s not a good idea to have the same interests.
C. It’s a great idea to become friends with your siblings.

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone