Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - A message to Clarissa

Zapoznaj się z treścią zadania. Wysłuchaj nagrania, a następnie zdecyduj która odpowiedź: A, B czy C jest zgodna z treścią nagrania. Uzupełnij lukę wpisując A, B lub C.


The speaker is calling:
A. to ask for help
B. to offer help
C. to ask for a phone call

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone