Rozumienie ze słuchu - Wybór wielokrotny - Going home

Zapoznaj się z treścią zadania. Wysłuchaj nagrania, a następnie zdecyduj która odpowiedź: A, B czy C jest zgodna z treścią nagrania. Uzupełnij lukę wpisując A, B lub C.


How did the speaker get home?
A. by bus
B. by car
C. on foot

Odpowiedź:
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone