Dialogi - Zadanie egzaminacyjne (6)

Uzupełnij dialog. Wpisz w każdą lukę brakujące wypowiedzi, tak aby otrzymać spójny i logiczny tekst. Wykorzystaj wyrazy podane w nawiasie, ale nie zmieniaj ich formy. Luki należy uzupełnić w języku angielskim. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy, wliczając w to wyraz już podany.


Lucy: Grandma, I’d like to make chocolate chip cookies, but I don’t know all the necessary ingredients. Can (help) ?
Grandma: Of course, darling. You’ll need flour, butter, sugar and eggs.
Lucy: (how) eggs will I need?
Grandma: Just two. And don’t forget about a teaspoon of baking soda and a little bit of salt. And... chocolate chips!
Lucy: OK, I’ll note that down. So, what (should) all these products?
Grandma: It’s very easy. Simply mix everything together and bake for about 12 minutes in the preheated oven.
Lucy: Thank you so much, Grandma!
Grandma: You’re welcome, my dear.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone