Reagowanie ze słuchu (6)

Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz cztery wypowiedzi (1-4). Do każdej z nich dobierz właściwą reakcję (A-E). Wpisz odpowiednią literę do każdej luki. Jedna reakcja została podana dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.


A. Congratulations! What did you sing?
B. Of course you can!
C. It’s quite far so it’s a good idea to take a taxi.
D. Just round the corner.
E. Not at all, go ahead.

1 2 3 4
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone