Rozumienie ze słuchu - Dobieranie - Sports

Zapoznaj się z treścią zadania. Usłyszysz cztery wypowiedzi na temat sportu. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, dopasuj do każdej wypowiedzi (1-4) odpowiadające jej zdanie (A-E). Wpisz odpowiednią literę do każdej luki. Jedno zdanie zostało podane dodatkowo i nie pasuje do żadnej wypowiedzi.


A. I have always been keen on sports.
B. I don’t enjoy doing sports now.
C. I am going to take up a new sport soon.
D. Winning isn’t always the most important.
E. I’m addicted to doing sports.

1 2 3 4
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone