Past Simple - tłumaczenia czasowników (1)

Uzupełnij zdania i pytania poprawną formą czasowników w nawiasach w czasie Past Simple.


1. I (obudziłem się) at 6 o’clock yesterday.
2. She (pojechała samochodem) to her uncle.
3. The school year (rozpoczął się) in September.
4. My mum (kupiła) me a present for my birthday.
5. My aunt (wysłała) me a postcard from holidays.
6. They (pojechali) bicycles last Friday.
7. We (wiedzieliśmy) that the teacher was not there.
8. The girl (czuła się) lonely.
9. The students (znaleźli) the money.
10. Who (zepsuł) the game?
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone