Past Simple - czasowniki nieregularne (4)

Uzupełnij formę podstawową lub formę czasu przeszłego czasowników podanych poniżej.


POLISH * BASE FORM * PAST SIMPLE
1. zamykać SHUT
2. śpiewać SANG
3. siedzieć SIT
4. spać SLEPT
5. mówić SPEAK
6. spędzać SPENT
7. stać STAND
8. pływać SWAM
9. nauczać TEACH
10. mówić, powiedzieć TOLD
11. myśleć, uważać THINK
12. rozumieć UNDERSTOOD
13. budzić się WAKE UP
14. wygrywać WON
15. pisać WRITE
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone