Past Simple - czasowniki nieregularne (3)

Uzupełnij formę podstawową lub formę czasu przeszłego czasowników podanych poniżej.


POLISH * BASE FORM * PAST SIMPLE
1. uczyć się LEARN
2. wyjeżdżać, opuszczać LEFT
3. pożyczyć (komuś) LEND
4. gubić LOST
5. robić MAKE
6. spotykać MET
7. czytać READ
8. jeździć (na rowerze) RODE
9. dzwonić RING
10. biegać RAN
11. mówić, powiedzieć SAY
12. sprzedawać SOLD
13. wysyłać SEND
14. pokazywać SHOWED
15. widzieć SEE
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone