Past Simple - czasowniki nieregularne (1)

Uzupełnij formę podstawową lub formę czasu przeszłego czasowników podanych poniżej.


POLISH * BASE FORM * PAST SIMPLE
1. być BE
2. bić BEAT
3. zostawać, stawać się BECOME
4. zaczynać BEGAN
5. psuć, łamać BREAK
6. przynosić BROUGHT
7. budować BUILD
8. kupować BOUGHT
9. łapać CATCH
10. wybierać CHOSE
11. kosztować COST
12. ciąć CUT
13. robić DO
14. rysować DREW
15. pić DRINK
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone