Past Simple - czasowniki nieregularne (6)

Uzupełnij formę nieregularną czasu przeszłego (Past Simple) od podanych czasowników.


1. wybaczać FORGIVE
2. palić się BURN
3. drzeć TEAR
4. rozlewać SPILL
5. przysięgać SWEAR
6. uderzać STRIKE
7. zabraniać FORBID
8. ślizgać się SLIDE
9. kurczyć się SHRINK
10. śmierdzieć STINK
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone