Past Simple - czasowniki nieregularne (5)

Uzupełnij formę nieregularną czasu przeszłego (Past Simple) od podanych czasowników.


1. kołysać SWING
2. płakać WEEP
3. pomylić MISTAKE
4. udowadniać PROVE
5. podnieść RISE
6. prowadzić LEAD
7. zamarzać FREEZE
8. dmuchać BLOW
9. wieszać HANG
10. strzelać SHOOT
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone