Present Perfect - I have never...

Ułóż zdania przeczące o doświadczeniach życiowych: Ja (lub inny podmiot) nigdy… wybierz jeden czasownik do każdego zdania i użyj formy Past Participle tych czasowników (tzw. trzeciej formy).


CLEAN * READ * LEARN * EAT * BUILD * LOSE * WIN * TRAVEL * ASK * MEET

1. I a book about wizards.
2. He any money.
3. She her bedroom.
4. We kebab.
5. They around the world.
6. Maria the Pope.
7. Simon anything with Lego blocks.
8. David the lottery.
9. My parents about my girlfriend.
10. I as much English as I do now.

Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone