Transformacje ze słowem kluczem (27)

Uzupełnij zdania tak aby zachować znaczenie zdania wyjściowego. Użyj wyrazów w niezmienionej formie. Wymagana jest pełna poprawność wpisywanych fragmentów. W każdą lukę możesz wpisać maksymalnie cztery wyrazy.


1. Do you let your children go out at night?
ALLOWED
to go out at night?

2. Today is such a sunny day.
SO
It today.

3. The old plan was more convenient than the new one.
AS
The new plan the old one.

4. There are several reasons why I don’t want to join you.
FEW
There why I don’t want to join you.

5. Did your teacher let you explain everything?
ALLOWED
explain everything?

6. I’m a very good swimmer.
WELL
I .

7. We ought to read more books in English.
SHOULD
more books in English.

8. These are the people. I work with them.
WHO
These are the people .

9. Someone stole my bag while I was having a lunch break.
DURING
Someone stole my bag break.

10. Why isn’t enyone here?
IS
Why here?
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone