Przymiotniki z przedrostkiem IM-, IN-, IR-, IL-, MIS-, DIS- i UN- (1)

Utwórz przymiotniki z przedrostkiem IM, IN, IR, IL, MIS, DIS lub UN.


1. legal -
2. official -
3. satisfied -
4. secure -
5. reponsible -
6. practical -
7. rational -
8. fair -
9. honest -
10. understood -
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone