Przymiotniki z przedrostkiem IN-

Utwórz przymiotniki z przedrostkiem IN


1. Secure -
2. Convenient -
3. Complete -
4. Formal -
5. Efficient -
6. Visible -
7. Correct -
8. Capable -
9. Dependent -
10. Finite -

Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone