Rzeczowniki z przyrostkiem -AL

Napisz rzeczowniki zakończone na -al pamiętając o poprawnej pisowni.


1. betray -
2. bury -
3. arrive -
4. deny -
5. renew -
6. survive -
7. withdraw -
8. propose -
9. sign -
10. try -
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone