Spójniki: if, when, unless (1)

Wybierz poprawną odpowiedź.