Czasownik z -ing lub bezokolicznik z to (3)

Wybierz poprawną odpowiedź.


 

Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone