1

Czasownik z "ing" czy bezokolicznik z “to”? (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

2

Czasownik z "ing" czy bezokolicznik z “to”? (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

3

Czasownik z "ing" czy bezokolicznik z “to”? (3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

4

Czasownik z "ing" czy bezokolicznik z “to”? (4)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

5

Czasownik z "ing" czy bezokolicznik z “to”? (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

6

Czasownik z "ing" czy bezokolicznik z “to”? (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

7

Czasownik z "ing" czy bezokolicznik z "to"? (7)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

8

Czasownik z "ing" czy bezokolicznik z "to"? (8)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

9

Czasownik z "ing" czy bezokolicznik z "to"? (9)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

10

Czasownik z "ing" czy bezokolicznik z "to"? (10)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

11

Czasownik z "ing" czy bezokolicznik z "to"? (11)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

12

Czasownik z "ing" czy bezokolicznik z "to" (12)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

13

Czasownik z "ing" czy bezokolicznik z "to" (13)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

14

Czasownik z "ing" czy bezokolicznik z "to" (14)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

15

Czasownik z "ing" czy bezokolicznik z "to" (15)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

16

Czasownik z "ing" czy bezokolicznik z "to" (16)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

17

Czasownik z "ing" czy bezokolicznik z "to" (17)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone