1

Czasownik z -ing lub bezokolicznik z to (1)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

2

Czasownik z -ing lub bezokolicznik z to (2)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

3

Czasownik z -ing lub bezokolicznik z to (3)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

4

Czasownik z -ing lub bezokolicznik z to (4)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

5

Czasownik z -ing lub bezokolicznik z to (5)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

6

Czasownik z -ing lub bezokolicznik z to (6)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

7

Czasownik z -ing lub bezokolicznik z to (7)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

8

Czasownik z -ing lub bezokolicznik z to (8)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

9

Czasownik z -ing lub bezokolicznik z to (9)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

10

Czasownik z -ing lub bezokolicznik z to (10)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

11

Czasownik z -ing lub bezokolicznik z to (11)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

12

Czasownik z -ing lub bezokolicznik z to (12)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

13

Czasownik z -ing lub bezokolicznik z to (13)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

14

Czasownik z -ing lub bezokolicznik z to (14)
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

15

Czasownik z -ing lub bezokolicznik z to (15)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

16

Czasownik z -ing lub bezokolicznik z to (16)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

17

Czasownik z -ing lub bezokolicznik z to (17)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone