Przymiotnik + przyimek (1)

Wybierz poprawną odpowiedź.