Czasownik + przyimek (2)

Wybierz poprawną odpowiedź.