How much czy how many? (1)

Wybierz poprawną odpowiedź.