Przymiotniki z przedrostkiem -in i -un (1)

Wybierz poprawną odpowiedź.