Różne czasy - określniki czasu (2)

Z którym czasem używamy tych określników czasu?


1. for ten years
2. sometimes
3. usually
4. last month
5. always
6. once a week
7. now
8. last Saturday
9. ever
10. yet
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone