Różne czasy - określniki czasu (1)

Z którym czasem używamy tych określników czasu?


1. since
2. at the moment
3. already
4. hardly ever
5. 2 days ago
6. just
7. in 1990
8. recently
9. yesterday
10. every day

Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone