Past Simple i Present Perfect - określniki czasu

Z którym czasem zazwyczaj używamy tych określników czasu?


1. last year
2. ever
3. already
4. in 2010
5. since 2001
6. for 5 years
7. two weeks ago
8. yet
9. yesterday
10. just
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone