Present Simple i Present Continuous - określniki czasu (1)

Z którym czasem używamy tych określników czasu?


1. at the moment
2. every day
3. this weekend
4. twice a week
5. now
6. usually
7. next Friday
8. sometimes
9. never
10. right now
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone