Życie prywatne - Wyrażenia z czasownikami: do, play, take, have, go, get, make (1)

Którego czasownika używamy z wyrażeniami podanymi poniżej?


1. sports
2. a party
3. dressed
4. the dog for a walk
5. to bed early
6. computer games
7. supper
8. ready for school
9. a hobby
10. for a walk
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone