1

Członkowie rodziny (1)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A1

2

Członkowie rodziny (2)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

3

Członkowie rodziny (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

4

Członkowie rodziny (4)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

5

Święta i uroczystości
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

6

Wyrażenia z czasownikami: do, play, take, have, go, get, make (1)
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2

7

Wyrażenia z czasownikami: go, take, get, play, do, have (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

8

Wyrażenia z czasownikami: go, take, get, play, do, have (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2

9

Różne wyrażenia (definicje)
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

10

Zdania z lukami (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

11

Zdania z lukami (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

12

Różne wyrażenia z przyimkami
Zadanie typu połącz
Poziom:
A2
B1

13

Tłumaczenia fragmentów zdań - różne wyrażenia
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

14

Quiz
Zadanie jednokrotnego wyboru
Poziom:
A2
B1

15

Różne pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

16

Tekst z lukami "Life couldn't be better"
Zadanie tekstowe z opcją wyboru
Poziom:
A2
B1

17

Słowotwórstwo
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja