Przymiotniki - przeciwieństwa z przedrostkiem (1)

Jakie jest przeciwieństwo tych przymiotników? Zdecyduj, którego przedrostka użyć.


1. pleasant
2. tolerant
3. possible
4. usual
5. logical
6. responsible
7. tidy
8. active
9. mature
10. honest