Czasowniki modalne - Can / can't - umiejętności (1)

Wybierz poprawną odpowiedź.


1. v Paul play football .
2. x We sing very well .
3. x Harry ride a bike yet.
4. v Megan play tennis.
5. x My mum cook.
6. v Tom swim in the sea.
7. x The boys count to ten.
8. v I speak German fluently.
9. v My cat jump really high.
10. x My younger brother draw.
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone