Mowa zależna (Past Simple) - pytania (2)

Wyobraź sobie, że policjant zadał Tobie 10 pytań o zdarzenie, którego byłaś / byłeś świadkiem. Zapisz pytania które zadał Tobie policjant (użyj czasu Past Simple). Następnie napisz o co zapytał Ciebie policjant. Użyj odpowiedniej konstrukcji w mowie zależnej.
np. Did you see the burglar's face?
The policeman asked me if I had seen the burglar's face.


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone