1

Mowa zależna (Present Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

2

Mowa zależna (Present Simple) - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

3

Mowa zależna (Present Continuous)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

4

Mowa zależna (Present Continuous) - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

5

Mowa zależna (Present Perfect)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

6

Mowa zależna (Present Perfect) - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

7

Mowa zależna (Past Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

8

Mowa zależna (Past Simple) - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

9

Mowa zależna (Future Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

10

Mowa zależna (czas Future Simple) - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

11

Mowa zależna (tryb rozkazujący)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1
B2

12

Mowa zależna - tryb rozkazujący (nauczyciel)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

13

Mowa zależna - tryb rozkazujący (rodzice)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

14

Mowa zależna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, czasowniki modalne) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

15

Mowa zależna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, czasowniki modalne) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

16

Mowa zależna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, czasowniki modalne) - pytania
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1
B2

17

Pytania pośrednie (Present Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

18

Pytania pośrednie (Present Continuous)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

19

Pytania pośrednie (Present Perfect)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

20

Pytania pośrednie (Past Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

21

Pytania pośrednie (Past Continuous)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

22

Pytania pośrednie (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

23

Pytania pośrednie (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

24

Pytania pośrednie (3)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone