1

Mowa zależna (Present Simple) - zdania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

2

Mowa zależna (Present Simple) - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

3

Mowa zależna (Present Continuous) - zdania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

4

Mowa zależna (Present Continuous) - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

5

Mowa zależna (Present Perfect)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

6

Mowa zależna (Present Perfect) - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

7

Mowa zależna (Past Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

8

Mowa zależna (Past Simple) - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

9

Mowa zależna (Future Simple)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

10

Mowa zależna (czas Future Simple) - pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

11

Mowa zależna (tryb rozkazujący)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1
B2

12

Mowa zależna - tryb rozkazujący (nauczyciel)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

13

Mowa zależna - tryb rozkazujący (rodzice)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

14

Mowa zależna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, czasowniki modalne) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

15

Mowa zależna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, czasowniki modalne) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

16

Mowa zależna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, czasowniki modalne) - pytania
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1
B2

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone