1

Mowa zależna (Present Simple) - zdania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

2

Mowa zależna (Present Simple) - zdania (2)
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

3

Mowa zależna (Present Simple) - pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

4

Mowa zależna (Present Simple) - pytania (2)
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

5

Mowa zależna (Present Simple) - zdania i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

6

Mowa zależna (Present Continuous) - zdania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

7

Mowa zależna (Present Continuous) - zdania (2)
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

8

Mowa zależna (Present Continuous) - pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

9

Mowa zależna (Present Continuous) - pytania (2)
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

10

Mowa zależna (Present Continuous) - zdania i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

11

Mowa zależna (Present Perfect) - zdania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

12

Mowa zależna (Present Perfect) - zdania (2)
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

13

Mowa zależna (Present Perfect) - pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

14

Mowa zależna (Present Perfect) - pytania (2)
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

15

Mowa zależna (Present Perfect) - zdania i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

16

Mowa zależna (Past Simple) - zdania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

17

Mowa zależna (Past Simple) - zdania (2)
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

18

Mowa zależna (Past Simple) - pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

19

Mowa zależna (Past Simple) - pytania (2)
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

20

Mowa zależna (Past Simple) - zdania i pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
A2
B1

21

Mowa zależna (Past Simple) - zdania i pytania (2)
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

22

Mowa zależna (Past Continuous) - zdania
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

23

Mowa zależna (Past Continuous) - pytania
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

24

Mowa zależna (Past Continuous) - zdania i pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

25

Mowa zależna (Past Continuous) - zdania i pytania (2)
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

26

Mowa zależna (Future Simple) - zdania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

27

Mowa zależna (Future Simple) - zdania (2)
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

28

Mowa zależna (czas Future Simple) - pytania (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

29

Mowa zależna (Future Simple) - pytania (2)
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

30

Mowa zależna (Future Simple) - zdania i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

31

Mowa zależna (be going to) - zdania
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

32

Mowa zależna (be going to) - pytania
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

33

Mowa zależna (be going to) - zdania i pytania
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

34

Mowa zależna (tryb rozkazujący) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

35

Mowa zależna (tryb rozkazujący) (2)
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1
B2

36

Mowa zależna (tryb rozkazujący) (3)
Zadanie otwarte
Poziom:
A2
B1

37

Mowa zależna - tryb rozkazujący (nauczyciel)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

38

Mowa zależna - tryb rozkazujący (rodzice)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

39

Mowa zależna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, czasowniki modalne) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

40

Mowa zależna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, czasowniki modalne) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

41

Mowa zależna (Present Simple, Present Perfect, Past Simple, Future Simple, czasowniki modalne) - pytania
Zadanie typu połącz
Poziom:
B1
B2

42

Mowa zależna (wszystkie czasy i konstrukcje gramatyczne) (1)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

43

Mowa zależna (wszystkie czasy i konstrukcje gramatyczne) (2)
Zadanie tekstowe typu uzupełnij
Poziom:
B1
B2

44

Mowa zależna (wszystkie czasy i konstrukcje gramatyczne) (3)
Zadanie otwarte
Poziom:
B1
B2

45

Mowa zależna (wszystkie czasy i konstrukcje gramatyczne) (4)
Zadanie otwarte
Poziom:
B1
B2

Zarejestruj się aby śledzić swój postęp i wyniki w poszczególnych ćwiczeniach

Rejestracja
Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone