Mowa zależna (Past Simple) - zdania (2)

Po rozmowie ze swoim kolegą na temat tego co robił podczas wakacji, chcesz opowiedzieć o tym koleżance. Napisz 10 zdań, używając odpowiedniej konstrukcji, np. My friend said that he had swum in the lake.


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone