Mowa zależna (Present Perfect) - zdania (2)

Rozmawiasz z babcią na temat jej doświadczeń życiowych. Następnie zapisujesz to co Ci powiedziała używając odpowiedniej konstrukcji, np. My grandmother said that she had never traveled by plane. Napisz 10 zdań.


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone