Mowa zależna (Present Perfect) - pytania (2)

Wraz z koleżanką przygotowujecie się do wyjazdu. Koleżanka dzwoni do Ciebie i pyta o przygotowania (używając czasu Present Perfect). Następnie, rozmawiasz z mamą i mówisz o co spytała koleżanka używając odpowiedniej konstrukcji, np. Mary asked me if I had packed everything yet. Napisz 10 zdań.


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone