Love / like / enjoy / hate / not mind + gerund (4)

Napisz 10 zdań o sobie, członkach rodziny czy przyjaciołach. Wykorzystaj czasowniki love / like / enjoy / hate / not mind w odpowiedniej formie oraz czasowniki z końcówką ing.
np.
My sister enjoy cooking but she hates setting the table.


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone