Love / like / hate / not mind + gerund (3)

Spójrz na ilustrację, a następnie napisz o zdania o Chris oraz Jane.
np. Jane loves playing tennis.


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone