Mowa zależna (Present Continuous) - pytania (2)

Jesteś na wycieczce szkolnej. Dzwoni twój tata i pyta o to, co dzieje się w danej chwili. Następnie rozmawiasz z koleżanką i chcesz jej powiedzieć o co zapytał tata. Napisz 10 zdań , pamiętając o zachowaniu odpowiedniej konstrukcji, np: My dad asked me if I was having a good time.


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone