Mowa zależna (Present Simple) - pytania (2)

Napisz o co zapytali Cię w ostatnich dniach Twoi rodzice / znajomi / rodzina / nauczyciele. Podaj ich dokładną wypowiedź w czasie Present Simple, a następnie zraportuj ją.
Podaj 7 przykładów.

Przykład:
“What time do you usually get up on Saturdays?”
My teacher asked me what time I usually got up on Saturdays.


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone