Mowa zależna (Present Simple) - zdania (2)

Napisz co powiedzieli Tobie w ostatnich dniach przyjaciele / rodzice / nauczyciele. Podaj ich wypowiedź, a następnie zraportuj ją. Podaj 7 przykładów.

Przykład:
"I love spending time with you".
My best friend said that he loved spending time with me.


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone