Wypowiedź pisemna - E-mail - Miejsce zamieszkania

Twoja koleżanka przeprowadziła się w zeszłym tygodniu do nowego mieszkania. W e-mailu do niej:
- spytaj jak jej się podoba nowe mieszkanie
- spytaj jak wygląda jej nowy pokój
- wyraź chęć odwiedzenia jej w nowym mieszkaniu.

Podpisz się jako XYZ. Rozwiń swoją wypowiedź w każdym z trzech podpunktów, tak aby osoba nieznająca polecenia w języku polskim uzyskała wszystkie wskazane w nim informacje. Pamiętaj, że długość wypowiedzi powinna wynosić od 50 do 120 słów (nie licząc wyrazów podanych na początku wypowiedzi). Oceniane są: umiejętność pełnego przekazania informacji, spójność, bogactwo językowe oraz poprawność językowa.

Zacznij swoją wypowiedź w następujący sposób:
Dear Kate,
I've heard that you finally moved into your new flat last week!


Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone