Czasownik z "ing" czy bezokolicznik z "to"? (10)

Połącz początki i końce zdań / pytań.Engly.pl © 2022 Wszystkie prawa zastrzeżone