Czasownik z -ing lub bezokolicznik z to (10)

Połącz początki i końce zdań / pytań.Engly.pl © 2023 Wszystkie prawa zastrzeżone