Future Simple, Future Continuous, Future Perfect, be going to, Present Continuous - użycie

Połącz użycie czasów z ich przykładami.