Past Simple - określniki czasu

Ułóż określniki czasu w kolejności od najdawniejszego.